Skovhornugle, Værløse (Januar 2019)
Skovhornugle, Værløse (Januar 2019)
Våd musvåge, Jedsted Enge, Esbjerg (December 2018)
Våd musvåge, Jedsted Enge, Esbjerg (December 2018)
Sule, Kattegat (Oktober, 2018)
Sule, Kattegat (Oktober, 2018)
Natugle, Mølleåen (September 2017)
Natugle, Mølleåen (September 2017)
Flirtende lappedykkere, Vejlesø (Maj 2017)
Flirtende lappedykkere, Vejlesø (Maj 2017)
Svanesøen, Rude Skov, Rudersdal (Februar 2017)
Svanesøen, Rude Skov, Rudersdal (Februar 2017)
Stæreflok, Vitsø Nor, Ærø (Juli 2016)
Stæreflok, Vitsø Nor, Ærø (Juli 2016)
Gul vipstjert, Vilslev Enge, Esbjerg (Maj 2017)
Gul vipstjert, Vilslev Enge, Esbjerg (Maj 2017)
Natugle, Birkerød (Maj 2016)
Natugle, Birkerød (Maj 2016)
Ride, Bulbjerg, Thy (Juni 2016)
Ride, Bulbjerg, Thy (Juni 2016)